RODO - Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych i przetwarzanie wizerunku ucznia w szkole w świetle przepisów RODO. Zobacz większe

RODO - Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych i przetwarzanie wizerunku ucznia w szkole w świetle przepisów RODO.

Nowy produkt

1 000,00 zł netto

Więcej informacji

6h dydaktycznych

 1. Konsekwencje uchwalenia RODO dla szkół.
 2. Najważniejsze zmiany w podejściu do ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych wynikające z RODO.
 • Nowe procedury i dokumentacja umożliwiająca spełnienie wymogów RODO
 • Konsekwencje nieprzestrzegania RODO
 1. RODO – podstawowe zagadnienia i wymagania.
 • Przetwarzanie danych
 • Zbiory danych
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Zgody
 • Zabezpieczenie danych - wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
 • Analiza ryzyka i dobór środków zabezpieczających dane osobowe
 • Powierzenie przetwarzania danych
 • Udostępnienie danych
 • Incydenty i naruszenia
 • Obowiązek zgłoszenia naruszeń
 1. Dobre praktyki przetwarzania wizerunku uczniów
 • Publikacja zdjęć i video
 • Kontekst publikacji
 • Zgody
 • Publikacje w różnych mediach:
  • Media społecznościowe
  • Strona internetowa szkoły
  • Szkolne platformy edukacyjne
  • Gazety i publikacje drukowane
 1. Praktyczne wskazówki wdrożeniowe dotyczące RODO w szkole.

 

Prowadzący: certyfikowani trenerzy oświaty w oparciu o nieodpłatne aplikacje i programy rekomendowane dla edukacji 

 

Profil uczestnika: zajęcia dedykowane nauczycielom wszystkich typów placówek oświatowych w zakresie dowolnego przedmiotu, w ujęciu interdyscyplinarnym. Mają charakter praktycznych warsztatów stacjonarnych przy komputerach. Praca warsztatowa pozwala na przetrenowanie umiejętności cyfrowych. W szczególności: nauczyciele, dyrektorzy, rady pedagogiczne.

 

Cel główny: Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, prowadzenia procesu dydaktycznego oraz poznania aplikacji

i programów wspierających uczenie się.

 

Certyfikat dla każdego uczestnika.