RODO - Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych i przetwarzanie wizerunku ucznia w szkole w świetle przepisów RODO. Zobacz większe

TIK w edukacji – Tablica Interaktywna / Monitor Interaktywny. Jak wykorzystać ich potencjał?

Nowy produkt

800,00 zł netto

Więcej informacji

6h dydaktycznych

 1. Uniwersalny program do wszystkich tablic interaktywnych lub monitorów interaktywnych:
 • Zapoznanie z funkcjami programu do obsługi tablic interaktywnych
 • Możliwość wymiany między kadrą dydaktyczną utworzonych ćwiczeń z gwarancją prawidłowego odczytu na wszystkich tablicach, tworzenie interaktywnych lekcji na dowolnym komputerze bez konieczności podłączania tablicy
 • Możliwość powtórzenia/uzupełnienia lekcji przez ucznia w domu w trybie interaktywnym, szablony do tworzenia własnych ćwiczeń interaktywnych
 • Obsługa tablicy interaktywnej (uruchomienie, menu, wewnętrzne zasoby oprogramowania tablicy, wykorzystanie zasobów laptopa)
 • Synchronizacja urządzeń i przegląd funkcji – podstawowe narzędzia tablicy multimedialnej
 • Przygotowanie ćwiczeń interaktywnych, wykorzystywanie narzędzi w oprogramowaniu tablicy w zaciekawieniu uczniów, skupienia ich uwagi
 • Przygotowanie oraz przedstawianie prezentacji przy pomocy tablicy multimedialnej
 • Praca z filmem, z wykorzystaniem tablicy
 • Obsługa edytorów tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych przy pomocy tablicy
 1. Internet, jako narzędzie wykorzystywane w edukacji.
 2. Otwarte zasoby edukacyjne z przeznaczeniem na tablicę interaktywną:
 • Poznanie bezpłatnych zasobów internetowych do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych
 • Wykorzystanie możliwości oprogramowania tablicy interaktywnej i zasobów sieci edukacyjnej w procesie dydaktycznym
 • Korzystanie z elektronicznych zasobów edukacyjnych w przygotowaniu się do lekcji
 • Poznanie bezpłatnych oraz płatnych zasobów internetowych do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych
 • Darmowe programy przydatne do tworzenia zasobów wykorzystywanych w nauczaniu
 • Grywalizacja – quizy, inne strony z materiałami dydaktycznymi
 • Podręczniki w wersji elektronicznej i interaktywnej – przykłady wykorzystania.
 1. Interaktywne lekcje w ramach otwartych zasobów – e-technologie w dydaktyce.
 2. Oprogramowanie do sterowania tablicą interaktywną za pomocą smartfona/tabletu
 3. Spotkania synchroniczne (międzyszkolne krajowe i międzynarodowe, z autorytetem, iteatr itp.).
 4. Zastosowanie Wizualizera w pracy dydaktycznej (prezentacja prac ucznia/instrukcji nauczyciela, obrazu z mikroskopu, digitalizacja ćwiczeń przeprowadzonych w grupach).
 5. Zdalny pulpit – zdalny dostęp do komputera ucznia i udostępnianie nauczycielowi efektów pracy.
 6. Łączenie się z urządzeniami ucznia: tablet, smartfon.

 

Prowadzący: certyfikowani trenerzy oświaty w oparciu o nieodpłatne aplikacje i programy rekomendowane dla edukacji 

 

Profil uczestnika: zajęcia dedykowane nauczycielom wszystkich typów placówek oświatowych w zakresie dowolnego przedmiotu, w ujęciu interdyscyplinarnym. Mają charakter praktycznych warsztatów stacjonarnych przy komputerach. Praca warsztatowa pozwala na przetrenowanie umiejętności cyfrowych. W szczególności: nauczyciele, dyrektorzy, rady pedagogiczne.

 

Cel główny: Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, prowadzenia procesu dydaktycznego oraz poznania aplikacji

i programów wspierających uczenie się.

 

Certyfikat dla każdego uczestnika.