RODO - Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych i przetwarzanie wizerunku ucznia w szkole w świetle przepisów RODO. Zobacz większe

Narzędzia TIK wspomagające pracę metodą projektową

Nowy produkt

800,00 zł netto

Więcej informacji

6h dydaktycznych

 

 1. Jak narzędzia ICT wspomagają pracę projektową?
 • Organizowanie
 • Planowanie i przydzielanie zadań
 • Porządkowanie
 • Gromadzenie dokumentacji projektowej, współdzielenie zasobów i informacji, analiza
 • Przydzielanie ról i zadań zespołom
 • Komunikacja
 • Kontrola postępów
 • Prezentacja rezultatów.
 1. Dobór narzędzi ICT do pracy metodą projektową adekwatnie do specyfiki realizowanego projektu (z uwzględnieniem aplikacji na komputery i smartfony).
 2. Utworzenie modelowego projektu w oparciu o wybrane narzędzia ICT.
 3. Narzędzia ICT prezentujące rezultaty projektu:
 • Strony WWW
 • Filmy
 • Zdjęcia z elementami animacji i filmu
 • Prezentacje 3D
 • Interaktywne plakaty
 • Aplikacje na smartfony
 • Infografika
 • QR Code
 • Platformy do tworzenia publikacji cyfrowych w sieci.

Prowadzący: certyfikowani trenerzy oświaty w oparciu o nieodpłatne aplikacje i programy rekomendowane dla edukacji 

 

Profil uczestnika: zajęcia dedykowane nauczycielom wszystkich typów placówek oświatowych w zakresie dowolnego przedmiotu, w ujęciu interdyscyplinarnym. Mają charakter praktycznych warsztatów stacjonarnych przy komputerach. Praca warsztatowa pozwala na przetrenowanie umiejętności cyfrowych. W szczególności: nauczyciele, dyrektorzy, rady pedagogiczne.

 

Cel główny: Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, prowadzenia procesu dydaktycznego oraz poznania aplikacji

i programów wspierających uczenie się.

 

Certyfikat dla każdego uczestnika.