RODO - Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych i przetwarzanie wizerunku ucznia w szkole w świetle przepisów RODO. Zobacz większe

E-learning. Wirtualne klasy – platformy edukacyjne dla uczniów

Nowy produkt

Więcej informacji

6h dydaktycznych

 

 1. Możliwości sieciowe w pracy nauczyciela – Wykorzystanie bezpłatnej platformy e-learningowej w procesie dydaktycznym.
 2. Platforma edukacyjna, jako środowisko współpracy i wymiany informacji nauczycieli z uczniami
  i rodzicami – poznanie funkcjonalności:
 • Wymagania techniczne po stronie nauczyciela i ucznia (sposoby udostępniania treści, formaty plików, itp.)
 • Tworzenie i publikowanie zadań oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów (moduły do zdalnej pracy z uczniami, tworzenie i edycja zadań dla uczniów)
 • Zarządzania pracą indywidualną i grupową uczniów(zarządzanie klasami i uczniami)
 • Projektowanie, wdrażanie i monitorowanie rozwoju wybranych kompetencji wśród uczniów
 • Współpraca w środowisku sieciowym
 • Monitorowanie postępu prac uczniów: dostęp do szczegółowych raportów i statystyk przedstawiających zdalną pracę uczniów narzędzia do realizacji zadań projektowych
 • Intuicyjne narzędzia do wspierania komunikacji synchronicznej i asynchronicznej
  w kształceniu zdalnym
 • Elektroniczny system oceniania współpracujący z dziennikiem lekcyjnym.
 • Narzędzia do prowadzenia prac projektowych
 • Aktualna informacja zwrotna od nauczyciela dotycząca prowadzonych prac lub rozwiązanych zadań
 • Dostęp do ocen, efektów swojej pracy
 1. Wykorzystanie platformy edukacyjnej w procesie dydaktycznym:
 • Case study: Tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych na platformie e-learningowej
 • Case study: Rodzaje ćwiczeń wykorzystywane w procesie dydaktycznym przy użyciu platformy e-learningowej
 • Case study: Indywidualizacja procesu edukacyjnego
 • Case study: Zadania projektowe realizowane na platformie e-learningowej - współpraca, współdzielenie zasobów
 • Case study: Weryfikacja wiedzy na platformie e-learningowej
 • Metody aktywizujące uczniów
 • Nauczanie w trybie synchronicznym i asynchronicznym
 • Quiz, jako element grywalizacji
 • Raportowanie postępów w nauce
 • System ocen.

Prowadzący: certyfikowani trenerzy oświaty w oparciu o nieodpłatne aplikacje i programy rekomendowane dla edukacji 

 

Profil uczestnika: zajęcia dedykowane nauczycielom wszystkich typów placówek oświatowych w zakresie dowolnego przedmiotu, w ujęciu interdyscyplinarnym. Mają charakter praktycznych warsztatów stacjonarnych przy komputerach. Praca warsztatowa pozwala na przetrenowanie umiejętności cyfrowych. W szczególności: nauczyciele, dyrektorzy, rady pedagogiczne.

 

Cel główny: Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, prowadzenia procesu dydaktycznego oraz poznania aplikacji

i programów wspierających uczenie się.

 

Certyfikat dla każdego uczestnika.