RODO - Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych i przetwarzanie wizerunku ucznia w szkole w świetle przepisów RODO. Zobacz większe

Programowanie w języku Scratch

Nowy produkt

Więcej informacji

6h dydaktycznych

 

Programowanie w języku Scratch

Program szkolenia

Adresaci szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych
w zakresie dowolnego przedmiotu, w ujęciu interdyscyplinarnym, w szczególności uczących następujących przedmiotów: zajęcia komputerowe, matematyka, przyroda, nauczanie wczesnoszkolne oraz zainteresowanych nauczycieli innych przedmiotów. Szkolenie jest adresowane do nauczycieli rozpoczynających naukę programowania. Ma charakter praktycznych warsztatów stacjonarnych przy komputerach.

 

Uczestnicy powinni posiadać:

 • umiejętność pracy z komputerem
 • konto pocztowe i korzystać z niego
 • dostęp do Internetu.

 

Cele ogólne:

 1. Poznanie specyfiki środowiska Scratch i jego edukacyjnych walorów. Społeczność Scratch’a a proces uczenia się.
 2. Praktyczne poznanie programowania w języku Scratch od podstaw.
 3. Przygotowanie nauczycieli do nauki programowania w języku Scratch.
 4. Zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania programu Scratch na różnych zajęciach edukacyjnych.
 5. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych.
 6. Wsparcie nauczycieli w kształceniu kompetencji ucznia dotyczących rozwiązywania problemów z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.
 7. Kształtowanie postawy twórczej i rozwój kreatywnego myślenia z wykorzystaniem elementów programowania.
 8. Wsparcie nauczycieli w kształtowaniu u uczniów umiejętności pracy w zespole.

 

Cele szczegółowe:

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:

 • znał specyfikę środowiska Scratch i jego edukacyjne walory
 • potrafił przygotować projekty do wykorzystania na lekcjach własnego przedmiotu
 • wiedział, jak wzmocnić kreatywności uczniów za pomocą programu Scratch
 • wiedział, jak wspierać i budować kompetencje ucznia dotyczące rozwiązywania problemów z zastosowaniem podejścia algorytmicznego
 • potrafił kształtować u uczniów twórczą postawę i rozwój kreatywnego myślenia z wykorzystaniem elementów programowania
 • potrafił inspirować i wspierać współpracę uczniów w zespołach.

 

Tematyka zajęć i plan szkolenia:

1.      Geneza środowiska Scratch. Zapoznanie się ze środowiskiem – praca w trybie online i offline.

 1. Tworzenie prostych aplikacji z uwzględnieniem sekwencji poleceń, instrukcji warunkowej i pętli:
  1. Rodzaje bloków i ich zastosowanie: Ruch, Wygląd, Dźwięk, Pisak, Dane, Zdarzenia, Kontrola, Czujniki, Wyrażenia.
  2. Wprawianie duszka w ruch.
  3. Wprowadzanie zmiennych.
 2. Tworzenie prostych aplikacji z uwzględnieniem sekwencji poleceń, instrukcji warunkowej i pętli: [cd.]
  1. Rodzaje bloków i ich zastosowanie: Ruch, Wygląd, Dźwięk, Pisak, Dane, Zdarzenia, Kontrola, Czujniki, Wyrażenia.
  2. Wprawianie duszka w ruch.
  3. Wprowadzanie zmiennych.
 3. Opracowywanie projektów multimedialnych z uwzględnieniem interakcji z użytkownikiem.
  1. Projektowanie sceny. Zmiana tła.
  2. Wygląd duszka – kostiumy, animacja postaci.
  3. Dźwięki i inne multimedia.
 4. Opracowywanie projektów multimedialnych z uwzględnieniem interakcji z użytkownikiem.
  1. Projektowanie sceny. Zmiana tła.
  2. Wygląd duszka – kostiumy, animacja postaci.
  3. Dźwięki i inne multimedia.
 5. Przygotowanie projektów do wykorzystania na lekcjach własnego przedmiotu z uwzględnieniem pracy zespołowej uczniów.
 6. Bezpieczne i mądre włączanie się w społeczność Scratcha. Uczenie się od innych i z innymi.
 7. Tworzenie multimedialnych aplikacji z wykorzystaniem:
  1. Zmiennych.
  2. Własnych bloków bez parametrów oraz z parametrami.
  3. Mechanizmu komunikatów.
  4. Klonowania duszków.
  5. Mikrofonu i kamery.
 8. Przygotowanie zaawansowanych projektów do wykorzystania na lekcjach własnego przedmiotu.
 9. Ocenianie prac uczniowskich: zastosowanych rozwiązań programistycznych, walorów estetycznych pracy, twórczego wkładu.

 

Profil uczestnika: zajęcia dedykowane nauczycielom wszystkich typów placówek oświatowych w zakresie dowolnego przedmiotu, w ujęciu interdyscyplinarnym. Mają charakter praktycznych warsztatów stacjonarnych przy komputerach. Praca warsztatowa pozwala na przetrenowanie umiejętności cyfrowych. W szczególności: nauczyciele, dyrektorzy, rady pedagogiczne.

 

Cel główny: Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, prowadzenia procesu dydaktycznego oraz poznania aplikacji

i programów wspierających uczenie się.

 

Certyfikat dla każdego uczestnika.